Cáp sạc Chuột: 10.000 đồng/ 1 cáp Pn sạc chuột: 1.4500 – 500mah – 3.7v : 40.000 đồng/1 viên