Nhà cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực dịch thuật vì người Việt và vì một đất nước Việt Nam độc lập cường thịnh, hội nhập toàn cầu bằng một xã hội thông minh 5.0

I. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1. Tầm  nhìn: Trở thành nhà cung cấp các giải pháp cho thành phố không rào cản ngôn ngữ

2. Sứ mệnh:  Đưa ngôn ngữ Tiếng Việt cùng người Việt đi khắp thế giới.

3. Nhiệm vụ: Cung cấp những giải pháp công nghệ dịch thuật hữu ích vì người Việt và vì một đất nước Việt Nam độc lập cường thịnh, hội nhập toàn cầu bằng một xã hội thông minh 5.0

4. Giá trị: Lao động, Niềm tin, Chuyên nghiệp, Trung thực và Hỷ xả

II. ĐỐI TÁC CỦA ITEK

1. Viện nghiên cứu và phát triển Tiềm năng Việt

Hợp tác trong lĩnh lực nghiên cứu, phát triển trí công nghệ thông minh nhân tạo “AI” trong lĩnh vực dịch thuật.

Viện trưởng: PGS.TS toán học Vũ Dương Thụy

2. Light Manufacturing Company (Hàn quốc)

Hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường

3. Two Monkeys Technology Company (China)

Hợp tác trong lĩnh vực dịch thuật tiếng Trung – Việt, công nghệ dịch Offline

4. Nhà mạng (Hồng Kong)

Hợp tác triển khai dịch vụ Wifi Quốc tế

5. Các nhà xuất bản Ngoại văn

Hợp tác về dữ liệu tiếng Việt phiên dịch chuẩn cho big Data ngữ liệu.

6. Công ty dịch thuật A2Z

Hợp tác về dữ liệu tiếng Việt phiên dịch chuẩn cho big Data ngữ liệu.

7. Trường đại học ngoại ngữ

Hợp tác tối ưu ngôn ngữ dịch thuật