Mua trực tiếp trên website

Khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp trên website bằng cách: Chọn sản phẩm > Thêm Vào giỏ hàng > Tiến hành thanh toán > Đặt hàng

Phần thanh toán quý khách có thể lựa chọn thanh toán trước hoặc thanh toán sau khi nhận hàng.

Đặt hàng qua Hotline

Để đặt hàng qua hotline, khách hàng gọi trực tiếp đến hotline 0944600001, cung cấp thông tin để tiến hành đặt hàng.