Máy phiên dịch i-Tek Pro® đã mang đến sự hỗ trợ rất tuyệt vời khi tôi đi du lịch sang Anh và gặp trở ngại về ngôn ngữ. Tôi thấy thiết bị này rất tiện dụng và vô cùng yêu thích nó.

Máy phiên dịch i-Tek Pro® đã mang đến sự hỗ trợ rất tuyệt vời khi tôi đi du lịch sang Anh và gặp trở ngại về ngôn ngữ. Tôi thấy thiết bị này rất tiện dụng và vô cùng yêu thích nó.