Tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ những người bạn tôi khi họ có thể tự tin nói chuyện với người nước ngoài khi đi du lịch sang nước bạn, trong khi mình chỉ bập bè 4 – 5 câu

Tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ những người bạn tôi khi họ có thể tự tin nói chuyện với người nước ngoài khi đi du lịch sang nước bạn, trong khi mình chỉ bập bè 4 – 5 câu là hết vốn từ để nói. Chiếc máy i-Tek Pro® đến với tôi như một niềm mơ ước vậy.

Chúc mừng người Việt Nam đã có công cụ để tiến tới giao lưu, hội nhập.