Trong một chuyến du lịch sang Pháp, tôi đã sử dụng máy phiên dịch i-Tek Pro®. Tôi cảm thấy nó rất thông minh, gần như ngay lập tức

Trong một chuyến du lịch sang Pháp, tôi đã sử dụng máy phiên dịch i-Tek Pro®. Tôi cảm thấy nó rất thông minh, gần như ngay lập tức (chưa đầy 0.5s) khi tiếp nhận thông tin và giọng nói, thiết bị này đã dịch sang một ngôn ngữ khác mà tôi yêu cầu.

Tôi chắc rằng bạn cũng sẽ yêu thích chiếc máy này sau khi sử dụng nó.